Herroepingsrecht en retourbeleid 

Herroepingsrecht 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na: 

- de dag van de sluiting van de overeenkomst wanneer de aankoop een dienst betreft  

- de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (www.boostyourenergyshop.com, b.v. M. Beckers met zetel gevestigd te BelgiĆ«, 2650 Edegem, Meester Richard Goossensstraat 15, telefoonnummer 0477/95 09 08, e-mail: boostyourenergyshop@gmail.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.  

U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie hiervoor onderaan dit artikel), maar bent hiertoe niet verplicht.  

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten